Interim IT Management

Betrouwbaar. Betrokken. Integer.

Meer en meer bedrijven transformeren van een traditioneel businessmodel naar een model waarin online dienstverlening centraal staat. Vrijwel ieder bedrijf is hiermee een IT-bedrijf geworden. Of zoals Marc Andreessen het treffend heeft samengevat: "Software is eating the world".

IT is hierdoor in toenemende mate een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering in organisaties een vormt daarmee een vitale voorziening. Bedrijven die een dergelijke transformatie door maken, maar ook bijvoorbeeld snel groeiende bedrijven, zullen hun IT functie hierop aan moeten passen en deze herpositioneren binnen de organisatie.

Hieruit ontstaat de behoefte aan tijdelijke managementcapaciteit om deze transitie vorm te geven. Daarnaast kan vanwege personeelsverloop in (het management van) de bestaande IT organisatie behoefte bestaan ​aan een tijdelijke invulling van de ontstane IT Management vacature.

Vanuit een ruime ervaring in verschillende omgevingen, variërend van MKB tot Corporate, kan Braam IT Management zorg dragen voor continuïteit, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van uw IT functie enerzijds en vorm geven aan innovatie en vernieuwing van zowel processen, systemen als de organisatie anderzijds.
Hierbij worden onder andere de volgende competenties aangewend:

  • Service Management (ITILv3 foundation gecertificeerd)
  • Project Management (Prince2 foundation gecertificeerd)
  • IT Security (CISSP training)
  • People Management (div. Leiderschapsprogramma's en trainingen)

Consultancy

Deskundig. Analytisch. Betrokken.

Voor advies omtrent de inrichting van de IT functie binnen uw organisatie, bent u bij Braam IT Management aan het juiste adres.
Hierbij wordt een analyse uitgevoerd langs de assen Organisatie, Processen
en Techniek. Ook op het gebied van applicaties kan Braam IT Management u helpen bij het opstellen van een doelarchitectuur inclusief roadmap.

 

Competenties

  • Business Analyse (BCS foundation in Business Analysis gecertificeerd)
  • Analytisch vermogen
  • Ervaring in zowel corporate als MKB IT omgevingen
  • Business-IT alignment

 

 

Agile Development

Flexibel. Faciliterend. Resultaatgericht.

Software ontwikkelprojecten hebben enerzijds tot doel om een betrouwbaar en waardevol resultaat opleveren.  Anderzijds is de omgeving waarin deze uitgevoerd worden verre van stabiel te noemen. De zich snel opvolgende ontwikkelingen op economisch, technologisch en sociaal gebied stellen voortdurend nieuwe eisen aan applicaties. Hierdoor zullen requirements continu aan verandering onderhevig zijn. Dit vereist een andere, agile aanpak van software ontwikkelen, waarbij deze flexibiliteit onderdeel is van de ontwikkelmethodiek (Scrum).

Braam IT Management kan optreden als projectmanager van uw Agile software projecten, danwel uw ontwikkelteam hierover informeren.

 

Competenties

  • Projectleiding (Prince2 Foundation)
  • SCRUM Master (Professional Scrum Master 1 gecertificeerd)